Data posiedzenia:
2022-01-31

Status:
Planowane

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 3/21 z III sesji Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
3. Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu
4. Omówienie organizacji tegorocznej edycji Przeglądu Twórczości Muzycznych SPI nie ŚPI.
5. Rozmowa o edukacji zdalnej/hybrydowej.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie sesji.


Uwagi:
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Popiełuszki 1.
Godzina: 16.30