Zarządzenie Nr ORo.0050.34.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 stycznia 2022  r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 159 oraz w sprawie powołania komisji przetargowej