Zarządzenie Nr ORo.0050.20.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 stycznia 2022  r.  w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.