Zarządzenie Nr ORo.0050.815.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2021  r.  w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2021 r. w układzie zadaniowym