Opracowanie Strategicznej Mapy Hałasu dla 11 głównych dróg Miasta Piekary Śląskie”.