Zarządzenie Nr ORo.0050.30.2022

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 14 stycznia 2022 roku


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie”