Zarządzenie Nr ORo.0050.24.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie kultury w roku 2022