Zarządzenie Nr ORo.0050.23.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piekary Śląskie