Zarządzenie Nr ORo.0050.12.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym