Zarządzenie Nr ORo.0050.1.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 stycznia 2022  r.  w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2022 r. oraz wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie w 2022 r.