Zarządzenie Nr ORo.0050.9.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich w rejonie Ronda Kopalni Julian