Zarządzenie Nr ORo.0050.3.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 stycznia 2022 r.  w sprawie planu wydatków budżetu miasta na 2022 r. w układzie zadaniowym