Zarządzenie Nr ORo.0050.811.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Piekarach Śląskich i przyjęcie jednego terminu dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych nr GL1T/00049709/4 i nr GL1T/00090003/7