Link do postępowania https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16758/summary

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert na dzień 21.01.2022 r.