Zarządzenie Nr ORo.0050. 802 .2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Stanisława Moniuszki przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej