Zarządzenie Nr ORo.0050.801.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.475.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie