Zarządzenie Nr ORo.0050.797.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2022 roku zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19