INFORMACJE OGÓLNE

Informujemy, że w mieście Piekary Śląskie jest możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. Z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.).

W Urzędzie Miasta Piekary Śląskie (w budynku przy ulicy Bytomskiej 84, pokój nr 9) świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja.

Pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:30, z uwzględnieniem przerwy w godzinach 12:00-12:30.

 Na poradę można umówić się:

– telefonicznie pod numerami 32 776 14 94 lub 32 39 39 383 (telefon czynny w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałki 7.30 – 17.00; wtorki, środy i czwartki 7.30 – 15.30, piątki 7.30 – 14.00),

– pisząc na adres pomocprawna@piekary.pl,

– zapisując się osobiście na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,

– przychodząc bezpośrednio do punktu przy ulicy Bytomskiej 84.

 

Pomoc prawną realizują:

- radcy prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Katowicach,

- adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach,

- adwokaci i doradcy obywatelscy Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" Katowice