Zagospodarowanie odpadów gruzu, betonu, gleby i ziem pochodzących  z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2022 r.