Zarządzenie Nr ORo.0050.750.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 grudnia 2021  roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Oświęcimskiej 1  oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej