Zarządzenie Nr ORo.0050.751.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dn 16.12.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy UM Piekary Śląskie