Zarządzenie Nr ORo.0050.744.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 grudnia 2021 r.w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie