Zarządzenie Nr ORo.0050.734.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.