Zarządzenie Nr ORo.0050.729.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  7 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34  oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej