Dotyczy Uchwały Nr XXXIII/382/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2021 r.