Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność w całości Uchwały Nr XLI/456/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie