Zarządzenie Nr ORo.0050.721.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Piotra Skargi, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat