Zarządzenie Nr ORo.0050.717.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarachj Śląskich przy ulicy Przemysłowej