Data posiedzenia:
2021-10-28

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Piekary Śląskie za rok 2020/2021.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
6. Informacja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 30 września 2021 roku.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.