Druk nr 675 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie koordynacji i wspólnej realizacji Programu European Local Assistance Facility (ELENA)