Druk nr 673 - projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich w 2022 r.