Druk nr 672 - projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego