Druk nr 671 - projekt uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie