Zarządzenie Nr ORo.0050.716.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie