Sprawozdanie
z przeprowadzonych
konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie