Data posiedzenia:
2021-10-26

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 22/21 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 sierpnia 2021 r.
4.Przyjęcie protokołu Zespołu Kontrolnego z kontroli działalności finansowej, merytorycznej i remontowo-przetargowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich w latach 2019-2020.
5.Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie obrad.