Informacja międzysesyjna za okres od 20.10.2021 r. - 17.11.2021 r.