Druk nr 666 - projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021