Druk nr 665 - projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Ślaskie na lata 2021-2049