Druk nr 664 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miasta Piekary Śląskie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podrózy służbowych