Druk nr 663 - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19 października 2021 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miasta działań w celu wykonania remontu nawierzchni ulicy Grabowej