Druk nr 662 - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 9 września 2021 r. w sprawie grupy mieszkańców, dotyczącego zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia - Jasionowskiego