Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci powierzchni gruntów zgłoszonych do programu ,,Metropolitarne Łąki Kwietne"