Zarządzenie Nr ORo.0050.702.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2022 rok