Zarządzenie Nr ORo.0050.695.2021 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.378.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich