Data posiedzenia:
2021-11-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie
na lata 2022 - 2049.
4.Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Piekary Śląskie na 2022 rok.
5.Przyjęcie protokołu nr 23/21 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 października 2021 r.
6.Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie na 2022 rok.
7.Sprawy bieżące.
8.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: Ośrodek Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45.
Godz. 9:00