Zarządzenie Nr ORo. 0050.690.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie: wyboru podmiotu realizującego zadanie publiczne gminy Piekary Śląskie, zlecone z zakresu administracji rządowej, na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2022 roku w Piekarach Śląskich.