Zarządzenie Nr ORo.0050.689.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni gruntów zgłoszonych do programu "Metropolitarne Łąki Kwietne"