Zarządzenie Nr ORo.0050.678.2021 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Papieża Jana Pawła II, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat