Zarządzenie Nr ORo.0050.658.2021 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości